NOTA LEGAL

NOVA LINIA HUERTAS & CABELLO 1992 S.L, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.
NOVA LINIA HUERTAS & CABELLO 1992 S.L es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de NOVA LINIA HUERTAS & CABELLO 1992 S.L

1. DADES IDENTIFICATIVES
Nom de domini: www.novalinaestetica.com
Nom comercial: NOVA LINIA HUERTAS & CABELLO 1992 S.L
Denominació social: NOVA LINIA HUERTAS & CABELLO 1992 S.L
NIF: B66801259
Domicili social: CR LAUREA MIRO 229-235,, 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA)
Telèfon: 936852049
e-mail: novalinea2007@telefonica.net
Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic):

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.novalinaestetica.com.
El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix .

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic novalinia2017@gmail.com.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Benvinguda, benvingut
a Novalinia, un espai creat
per a tu on personalitzem els
tractaments que necessites

CRIDA’NS:
936 85 20 49
Carrer de Laureà Miró, 229,
08980 Sant Feliu de Llobregat, BCN
HORARI:
de Dilluns a Divendres de 09.00 a 20.00 h
Dissabtes de 9.00 a 16.00 h
No tanquem al Migdia
Aparcament gratuït

© NOVALINIA 2020

Design POLOGRAFICO.ES

CENTRE

Reserva Cita
Contacte
Ús de cookies
Nota Legal

DESTACATS

Rituals Kerastase
Test Kerastase
FACIAL:
Resposta fonamental
CORPORAL:
100% a mesura
Esdeveniments especials